วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

           วิสัยทัศน์

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ 
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

           พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
  4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของประเทศ
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
  6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
  7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

สถิติผู้เยี่ยมชม

1042034
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
เยี่ยมชมทั้งหมด
240
209
449
39775
6790
16839
1042034

Your IP: 23.20.245.192
2018-04-23 11:06

บัญชีผู้ใช้

ออกแบบโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ Template By ยุทธนา ขิมทอง